Dokumenty

Dokumenty pre vlastníkov

Názov Dátum
Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu 2024
Žiadosť o elektronické hlasovanie 07.10.2022
Domový poriadok – návrh 19.01.2020
Zmluvné dojednania – Poistenie bytových domov – Allianz 02.05.2019
Dôvodová správa k zákonu č. 283/2018 Z.z. 23.11.2018
Zákon č. 283/2018 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 21.11.2018
Čestné prehlásenie o počte užívateľov 23.10.2015

Certifikáty

Názov Dátum
SBYT, s.r.o. – Poistná zmluva 20.03.2019
SBYT, s.r.o. – poistná zmluva 07.02.2018
Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 16.05.2017
Certifikát o absolvovaní kurzu Praktická správa bytových domov 16.05.2017
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu – Manažér správy budov 07.04.2017