Pon: 7.00-11.00, 13.00-17.00  |  Str: 7.00-11.00, 13.00-15.00  |  Štv: 7.00-11.00
Telefón: 02 / 5341 4550
02 / 5341 2331
Mail: sbyt@sbyt.sk
Adresa: Prievozská 18
820 04 Bratislava 24

Oznam od Bratislavskej Teplárenskej, a.s.

Vážený odberateľ tepla,

 

V zmysle zákona č. 657 o tepelnej energetike zabezpečuje naša spoločnosť technickú prehliadku sústavy tepelných zariadení za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení pred vykurovacou sezónou 2017/2018.

V súvislosti s uvedenou skutočnosťou Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme zabezpečili otvorenie termostatických hlavíc na vykurovacích telesách na maximálny výkon (aj vykurovacie telesá, ktoré nepoužívate), z dôvodu odvzdušnenia vykurovacích telies podľa možnosti aj na niekoľko dní a pri započatí vykurovania skontrolovali ich funkčnosť.

Nerešpektovanie našej požiadavky môže počas vykurovacej sezóny spôsobiť zavzdušnenie systému ÚK a zníženie kvality dodávky tepla.

 

Za porozumenie Vám ďakujeme.

 

      s pozdravom