Pon: 7.00-11.00, 13.00-17.00  |  Str: 7.00-11.00, 13.00-15.00  |  Štv: 7.00-11.00
Telefón: 0903 449 126
0903 449 247
Mail: sbyt@sbyt.sk
Adresa: Prievozská 18
820 04 Bratislava 24
Aktuálny
Oznam
Upozornenie
06.08.2020
Oznam - pevné linky
 
Aktuálny
Klima
Upozornenie
22.06.2019
Informácia ohľadne klimatizácií v bytových domoch
Info podľa prílohy.

Kmbt 215 03504 0001
Informácia
23.03.2020
Ako znížiť riziko infekcie
Základné zásady ochrany zdravia
Kmbt 215 03498 0001
Upozornenie
15.03.2020
Zrušenie stránkových hodín
Stránkové hodiny sú zrušené do 28.03.2020
Kmbt 215 02963 0001
Informácia
19.01.2020
Novelizácia zákona 476/2019 Z.z.
Informácia o novelizácií vyššie uvedeného zákona.
Kmbt 215 02667 0001
Upozornenie
18.12.2019
Zrušenie poštových zloženiek
Dňom 01.01.2020 sa rušia poštové zloženky y dôvodu neefektívnosti.
Kmbt 215 01402 0003
Informácia
17.09.2019
Zber škodlivých látok Bratislava - Harmonogram
Podľa priloženého harmonogramu a inštrukcií.
Kmbt 215 01383 0002
Informácia
17.09.2019
Informácie o spôsobe efektívneho vykurovania
Informácie o spôsobe efektívneho vykurovania od BAT, a.s.