GDPR

Názov Dátum
zásady GDPR 2024 18.03.2024
GDPR zhrnutie 01.01.2024
GDPR 03 2023 14.04.2023
Evidencia klientov na účely fakturácie 02.10.2019
Vymáhanie pohľadávok 02.10.2019
Evidencia reklamácii 02.10.2019
Evidencia zmlúv 02.10.2019
Správa bytov a nebytových priestorov 02.10.2019
Zásady ochrany osobných údajov 02.10.2019
Evidencia došlej a odoslanej pošty 02.10.2019
Kontaktný formulár – elektronický 02.10.2019