Povoliť
Odmietnuť
Pon: 7.00-11.00, 13.00-17.00  |  Str: 7.00-11.00, 13.00-15.00  |  Štv: 7.00-11.00
Telefón: 0903 449 126
0903 449 247
Mail: sbyt@sbyt.sk
Adresa: Prievozská 18
820 04 Bratislava 24

Dokumenty pre vlastníkov

Názov Dátum Formát
GDPR 032023 14.04.2023
pdf
Stiahnúť
Žiadosť o elektronické hlasovanie 07.10.2022
pdf
Stiahnúť
Domový poriadok - návrh 19.01.2020
pdf
Stiahnúť
Nová termostatická hlavica OVENTROP Vindo RTD 02.05.2019
pdf
Stiahnúť
Špeciálna ponuka od ENBRY - Meranie tepla a vody bez starostí 02.05.2019
pdf
Stiahnúť
Zmluvné dojednania - Poistenie bytových domov - Allianz 02.05.2019
pdf
Stiahnúť
Dôvodová správa k zákonu č. 283/2018 Z.z. 23.11.2018
pdf
Stiahnúť
Zákon č. 283/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 21.11.2018
pdf
Stiahnúť
Výzva na vykonanie jesennej deratizácie 06.11.2018
pdf
Stiahnúť
Súhlas vlastníka s elektronickým zasielaním dokumentov súvisiacich z titulu vlastníctva bytu/NP/garáže 09.08.2017
pdf
Stiahnúť
Zápis o odovzdaní a prevzatí bytu 03.04.2017
pdf
Stiahnúť
Čestné prehlásenie o počte užívateľov k vyúčtovaniu za rok 23.10.2015
xls
Stiahnúť
Čestné prehlásenie o počte bývajúcich osôb 17.04.2015
pdf
Stiahnúť

Certifikáty

Názov Dátum Formát
SBYT, s.r.o. - Poistná zmluva 20.03.2019
pdf
Stiahnúť
SBYT, s.r.o. - poistná zmluva 07.02.2018
pdf
Stiahnúť
Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 16.05.2017
pdf
Stiahnúť
Certifikát o absolvovaní kurzu Praktická správa bytových domov 16.05.2017
pdf
Stiahnúť
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu - Manažér správy budov 07.04.2017
pdf
Stiahnúť